Leqdicat mačči d kra, meqqerit yerna ggten, seg-sen:


- Asemlili n imussnawen d wid tecɣeb tutlayt taqbaylit.
- Tikci n warrazen i wat Teqbaylit.
- Tikci n wudem unsib i Teqbaylit.
- Aɛiwen n wesnulfu n wahil n uɣeṛbaz aqbayli.

- Tijmilit d usmekti n iqeddacen n teqbaylit.

- Tapidagujit n welmad n Teqbaylit s ccna, s wurar iliktrunan, s ttawil n Internet...atg